Skip to main content

Zakres Leczenia

Leczymy kompleksowo zapewniając naszym pacjentom szeroki zakres opieki specjalistycznej.
W zakresie naszych usług są:
Profilaktyka
 • próchnica zębów
 • zapalenie dziąseł
 • usuwanie kamienia nazębnego
 • piaskowanie
 • flouryzacja zębów
Stomatologia estetyczna
 • usunięcie kamienia
 • piaskowanie
 • wybielanie zębów
 • nakładanie licówek
Stomatologii zachowawcza
 • leczenie drobnych ubytków
 • odbudowa zębów
 • wykonanie zdjęcia rtg
 • leczenie kanałowe
Implantologia
 • Leczenie implantologiczne z stosujemy w pojedynczych zębach
 • Leczenie implantologiczne całkowitego bezzębienia
Chirurgii stomatologiczna
 • zaawansowane metody leczenia kanałowego
 • zabiegi usuwania zębów
Protetyka
 • korony
 • mosty stałe lub ruchome
 • mosty cyrkonowe
Stomatologii dziecięca
Periodontologia

W leczeniu proponujemy trzy kroki:

1

konsultacje stomatologiczne

2

diagnostykę i opracowanie planu leczenia

3

zakończenie leczenia i program higieny jamy ustnej

Szczegółówe wyjaśnienie zakresu naszych usług:
Profilaktyka
Próchnica zębów i zapalenie dziąseł są spowodowane przez bakterie. Istotne jest przestrzeganie zasad higieny, dobór odpowiednich szczoteczek do przestrzeni międzyzębowych i właściwych szczoteczek do zębów. Higienistki w naszej Klinice wykonują zabiegi usuwania kamienia nazębnego, piaskowania i fluoryzacji zębów.
Stomatologia estetyczna
Każdy z nas chce mieć ładne, białe, proste zęby. Przebarwione, krzywe (lub ich brak) zęby powodują, iż rzadziej się uśmiechamy. My nie tylko leczymy zęby, ale sprawiamy iż nasi pacjenci są szczęśliwi. Po profesjonalnym zabiegu higienizacji (usunięciu kamienia i piaskowaniu) decydujemy się na wybielanie zębów. Metody stosowane w naszej Klinice dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta- metoda nocnego wybielania tzw. nakładkowa około 6 nocy lub wybielanie gabinetowe przy użyciu lampy Beyond (UV) po uprzednim nałożeniu żelu na zęby (około 90 minut).

W przypadku zębów trudnych do wybielania, martwych, z niedorozwojem szkliwa, ukruszonych kątów brzegów siecznych stosujemy licówki, czyli cienkie łuski wykonane z porcelany i przyklejone do powierzchni zębów.

Stomatologii zachowawcza
Leczenie małych, drobnych ubytków w odcinku przednim wykonujemy przy użyciu nowoczesnych materiałów do wypełnień. Do odbudowy zębów w odcinku bocznym, tylnym, zalecamy wypełnienia ceramiczne lub kompozytowe typu onlay. Wszystkie zabiegi na życzenie pacjenta wykonujemy w znieczuleniu miejscowym po uprzednim wykonaniu zdjęcia rtg. , jeśli wymaga tego leczenie.

Leczenie kanałowe

Zabiegi leczenia kanałowego zębów przeprowadzamy na jednej wizycie. Opracowujemy kanały według najnowocześniejszych metod współczesnej endodoncji. Zawsze koferdam, zawsze endometr, zawsze wypełnianie kanałów metodą ciekłej gutaperki. Zastosowanie apartów rtg i mikroskopu są w zakresie stanardowego leczenia.

Implantologia

Dziś nie ma stomatologii bez implantologii. Implant to nic innego jak sztuczny, ale pełnowartościowy korzeń zęba, który może stanowić „fundament” dla ceramicznych koron i mostów zastępując utracone zęby. Leczenie implantologiczne z powodzeniem stosujemy zarówno w brakach pojedynczych zębów jak też całkowitym bezzębiu. Literatura naukowa oraz nasze wieloletnie doświadczenie kliniczne potwierdzają trwałość rezultatu leczenia przekraczający inne alternatywne metody leczenia. Dostępność technik obrazowania 3d pozwoliło nam wdrożyć metody nawigacji chirurgicznej i planowania trójwymiarowego opartego na tomografii komputerowej co czyni zabiegi implantacji jeszcze bardziej bezpiecznymi, krótszymi i bardziej przewidywalnymi.

W przypadku zębów trudnych do wybielania, martwych, z niedorozwojem szkliwa, ukruszonych kątów brzegów siecznych stosujemy licówki, czyli cienkie łuski wykonane z porcelany i przyklejone do powierzchni zębów.

Chirurgii stomatologiczna

Chirurgia XXI wieku to przede wszystkim dziedzina rekonstrukcyjna, a nie destrukcyjna. Dzięki zaawansowanym metodom leczenia kanałowego zabiegi usuwania zębów stanowią niewielki margines procedur chirurgicznych. Potrzeba mniejszej inwazyjności i większej precyzji leczenia przyczyniła się do szerokiego stosowania technik dotąd znanych tylko w mikrochirurgii. Dzisiejsza chirurgia stomatologiczna koncentruje się na osiągnięciu jeszcze doskonalszych efektów estetycznych i przedłużenia trwałości zębów.

Protetyka

Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtworzeniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów lub ich zniszczeniu (starciu).Uzupełnienia protetycznego mogą być stałe (niewyjmowane z jamy ustnej), np. korony i mosty lub ruchome (wyjmowane) tzw. protezy – szkieletowe na bazie metalu lub akrylowe. Planujemy również prace kombinowane ( protezy ruchome połączone z uzupełnieniem stałym za pomocą zasuw, zatrzasków i rygli). Proponując pacjentowi różne warianty przedstawiamy wady i zalety poszczególnych rozwiązań.
W naszej Klinice ogromnym zainteresowaniem cieszą się korony i mosty cyrkonowe ze względu na swoją wyjątkową estetykę. Współpracujemy z doskonałym laboratorium protetycznym, gdzie technik protetyk przy dużych, złożonych pracach zawsze uczestniczy w rozmowie z pacjentem słuchając Jego życzeń.

Stomatologii dziecięca

W naszej Klinice staramy się pomagać naszym najmłodszym pacjentom przezwyciężyć stres i strach. O otaczamy ich troską i wykazujemy dużą cierpliwość. Dzieciom zainteresowanym Kliniką zapewniamy krótką wycieczkę po salach zabiegowych, tłumaczymy zakres działań stomatologa. Staramy się nawiązać relacje, które umożliwią nam realizację naszym stomatologicznych planów. Próbujemy dzieciom zaszczepić konieczność systematycznych wizyt i uświadomić, że lekarz stomatolog jest ich przyjacielem.

W przypadku zębów trudnych do wybielania, martwych, z niedorozwojem szkliwa, ukruszonych kątów brzegów siecznych stosujemy licówki, czyli cienkie łuski wykonane z porcelany i przyklejone do powierzchni zębów.

Periodontologia

Zawsze podchodzimy do pacjenta indywidualnie. Staramy się leczyć człowieka, a nie tylko chorobę. Próbujemy znaleźć przyczynę zaawansowanych chorób przyzębia. Po wyeliminowaniu zapaleń dziąseł, wykonaniu kiretaży otwartych bądź zamkniętych, wraz z pacjentem szukamy przyczyn zaawansowanego bruksizmu (zgrzytanie lub zaciskanie zębów) .Często współpraca nasza rozszerza się o konsultacje psychologiczne.