Skip to main content
NewsProjekt

Podpisanie umowy o powierzenie grantu

By 27 października 202030 listopada, 2020No Comments

Informujemy o podpisaniu Umowy o powierzenie grantu nr 1/FWI-C19/2020/29/UPG/18 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20.

Celem projektu jest ułatwienie stabilizacji funkcjonowania spółki w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 – wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 63 157,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 63 157,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59 999,15 PLN